Sebab Masyarakat Nikah Siri Salatiga Dan Menurut Agama 

Nikah Siri Salatiga, Pernikahan sebagai ikatan lahir batin di antara laki laki serta wanita jadi suami isteri dengan maksud membuat keluarga (rumah tangga) yang berbahagia serta langgeng menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah buat pernikahan yang ditata menurut syariat Islam jadi penghormatan serta penghargaan yang tinggi pada harga diri yang dikasihkan oleh Islam privat buat manusia pada makhluk-makhluk …